Meld deg på

Årets Helse Førde stafetten vert arrangert onsdag 10. juni.
Påmeldingsfrist er tysdag 9. juni kl 14.00.
Påmelding blir mulig her:
 deltager.noHelse Førde Stafetten 2020

Helse Førde Stafetten i 2020 vert onsdag 10. juni. I år er det 15. gong stafetten vert arrangert! Bakgrunnen for stafetten er at ein ønsker å motivere og bidra til fysisk aktivitet. Vi oppfordrar difor flest mogeleg til å vere med denne dagen for å få ei god sosial og fysisk oppleving.


Alle kan delta i Helse Førde Stafetten.Verksemder, venelag, idrettslag, nabolag og alle andre samansetningar kan delta! Hovudstafetten har seks etappar, til saman ca 10 km, med løps-, gå-, stavgang og sykkeletappar. I hovudstafetten må det vere minst to kvinner på laget. Ein kan også gjennomføre alle etappane åleine.


I tillegg til hovudstafetten er det to andre løyper som ein kan gjennomføre åleine.

- Løype på ca 2 km. Til barn 0-12 år, samt vaksne som vil ha seg ein kort tur. 
- Barneløype på ca 400 meter. Til barn 0-12 år.


Klassar og reglar:

Hovudstafett: 6 deltakarar, av dei minst to kvinner. Deltakarane treng ikkje tilhøyra same bedrift osv. Nedre aldersgrense 13 år. Dersom eit lag ikkje har 6 deltakarar tilgjengeleg, kan løparar ta fleire etappar, eller supplere med løparar frå andre lag. Den som tar stafetten i 'singel-klassen' kan også ta 1. etappe for eit lag. Start: kl 19.00.

Ungdomsstafett: Alder 13-19 år. Same løypetrasé som hovudstafetten. I ungdomsstafetten er det lov med reine gute- og jentelag. Start: kl 19.00.
Singelklasse: Løypa vert gjennomført av kun ein person. Vedkommande gjennomfører på lik linje med hovudstafetten. Løparar i singelklasse kan óg ta 1. etappe for eit lag. Start: kl 19.00.

Mosjonsklasse: Alle kan delta. Utan tidtaking.Ta ein eller fleire etappar i hovudstafetten, eller delta i ei av dei korte løypene. Ingen krav til stavgang eller sykling. Det viktige er at du tar deg ein tur og mosjonerer litt denne dagen. Er du førehandspåmeldt er du med i trekninga av hovudpremien. Start: Fri start heile dagen (når det passar for deg).

Lang barneløype, ca 2 km: Løype langs elva og rundt sjukehuset, flat løype som passar for alle. Tidtaking. Start: kl 18.35.
Kort barneløype, ca. 400 meter: Løypa går i sjukehusparken. Passar også med barnevogn. Ikkje tidtaking. Start kl 18.30.


Påmelding skjer på: www.deltaker.no (vert opna opp for påmelding ca. 1. mai).
Påmeldingsfrist tysdag 9.6 kl 14.00.

Påmeldingsavgift: 
kr 200,- pr. vaksne
kr 100,- pr. ungdom 13-19 år
kr 50,- for alderen 0-12 år (ei av dei korte barneløypene)
Lag i hovudstafetten: kr 1200,-.
Lag i ungdomsstafetten kr 600,-

Ekstrapåmelding: Erfaring siste åra viser at mange løparar til spesielt barneløpa melder seg på i kort tid før løpet. Vi oppfordrar flest mogeleg til å melde seg på innan rett tid, men prøver å vere fleksible til å ta imot ekstrapåmeldte til barneløypene i tidsrommet kl 15.00-18.00 utanfor hovudinngangen til Førde Sentralsjukehus. Ver ute i god tid. Alle påmelding må av praktiske omsyn stoppast kl 18.00, uavhengig av kø.

Deltakarutstyr, dvs. lagsposar og startnummer etc., vert delt ut i tidsrommet kl 15.00-18.30 utanfor hovudinngangen til Førde Sentralsjukehus. Vi oppfordrar til å vere ute i god tid. 
I lagsposen ligg det også eit refleksband og ei tidtakingsbrikke. 
Refleksband: Refleksbandet skal brukast som stafettpinne. 
Tidtakingsbrikke: Løparen som har siste etappe (6.etappe) skal ha denne på foten.

Grillmat etter målgang: Personale frå Helse Førde sitt kjøkken har tradisjon for å fyre opp grillen, og dei serverer grillmat til alle deltakarane etter målgang. Dette er inkludert i påmeldingsavgifta.

T-skjorte: Alle som deltek i hovudstafetten (vaksne og ungdom) får deltakarpremie. 

Premie til;
- Det stafettlaget som kjem nærast ei hemmeleg idealtid.
- Det mest kreative laget når det gjeld utkledning.
- Dei 3 laga med raskast tid i Hovudstafetten

- Dei 3 personane med best tid i singel herre
- Dei 3 personane med best tid i singel dame
- Eitt av ungdomslaga (tilfeldig uttrekt)
- Alle deltakarar i aldersgruppa 0-12 år 
- Hovudpremie: Ein tilfeldig uttrekt deltakar av dei som er førehandspåmeld. 

Premieutdeling skjer så raskt som praktisk mogeleg etter målgang. 
Dei ulike etappane i hovudstafetten: 
1. etappe, 1300 m. Gå / jogging. Asfalt - terreng - asfalt:

Start utanfor Førde Sentralsjukehus. Gjennom parken, over gangfelt ved Vie Senter, bak Rema 1000 opp gangsti ved fotballbane. Held fram forbi hus på toppen av Hatlehaugen, ned Runnen og til vedskjulet på Tefre Gård. 

2. etappe 900m. Stavgang - grusveg - asfalt:

Første del på grusveg over jordet på Tefre, inn i skogen opp mot Vieåsen (skogsbilveg), deretter sti unnabakke, forbi ballbingen i Vieåsen, til veksling ved sidan av fotballbana i Vieåsen. Alle deltakarar må sjølv stille med stavar. Stavane skal være i bakken for kvart steg, det vil seie; det er lov å springe på denne etappen (elghufs).


3. etappe 3000m. Sykkel - asfalt - grusveg - sti:
Frå fotballbane i Vieåsen, over sandtaket, og vidare inn til porten til Soleide Gård, inn i skogen mot høgre (sti m/røter), veksling på parkeringsplass. Alle må bruke hjelm. Forbode med racersykkel.

4. etappe, 900 m. Gå / jogge. Sti (tett skog) - skogsbilveg:
Sterk stigning opp til toppen av åsen Kletten (164 m.o.h.), og deretter baksida ned igjen, til veksling på same stad som startpunkt.

5. etappe, 2300 m. Gå / jogge. Grus - asfalt - grus:
På grusveg tilbake over sandtaket. Relativ flat etappe, liten bakke midtvegs. Veksling ved utgang av sandtak.

6. etappe, 1600 m. Gå / jogge. Asfalt:
Slakt unna ned mot Vieåsen barnehage, deretter ned Leirstadbakken, dvs ca 600 m kraftig nedoverbakke, mot Vie Senter, kryssing av veg der, og mål i sjukehusparken.