Meld deg på

Meld deg på Helse Førde Stafetten 12.6.2020
Påmelding blir mulig her:
 deltager.noKven kan delta:
Verksemder, venelag, idrettslag, nabolag og alle andre samansetningar kan delta!
Stafetten har seks etappar, til samen 10 km, med stavgang-, gå-, sykkel- og løps etappar.
Du kan også gjennomføre løpet aleine.
Reine kvinnelag kan delta, lag med menn skal ha minst to kvinner (ungdomslag t.o.m. 19 år kan ha reine gutelag).

200,- per vaksen
100,- per ungdom t.o.m. 19 år
50,- per barn i barneløpet 0-12 år

Påmeldinga inkluderer ei god fysisk- og sosial oppleving!
T-skjorter til alle vaksne og ungdommar.
Premiering til alle barn.
Premiering til det meste kreative laget.
MERK: Kjøkkenets fantastiske grillmat er inkludert i påmeldingsavgifta!


Reglement:
Alle lag får tildelt ei elektronisk tidtakingsbrikke som fungerer som stafettpinne.

1. etappe 1300m. Jogging (alternativ gå) asfalt - terreng - asfalt:
Start ved enden av sjukehusparken mot 'personalbrakka'. Gjennom parken over gangfelt ved Rema, bak Rema 1000 opp gangsti ved fotballbane. Fortsatt forbi hus på toppen av Hatlehaugen - ned Runnen og til vedskjulet på Tefte Gård.

2. etappe 900m. Stavgang - grusveg - asfalt:
Veksling ved vedskjul på Tefre Gård oppover på grusvegen, kryss jordet på Tefre, inn i skogen opp mot Vieåsen (skogsbilveg), deretter sti ned til ballbingen på Vieåsen.
Alle deltakarar må sjølv stille med stavar. Stavane skal være i bakken for kvart steg, det vil seie; det er lov å springe på denne etappen (elghufs), men løypa er ganske krevjande.

3. etappe 3000m. Sykkel - asfalt - grusveg - sti:
Frå ballbinge i Vieåsen over sandtaket, og vidare inn til porten til Soleide Gård, inn i skogen mot høgre (sti m/røtter!), veksling på parkeringsplass.

Det er påbode med hjelm, forbode med racersykkel. Løypa er slik at det ikkje er mogleg å bruke racersykkel.

4. etappe 900m. Gåetappe - god sti (tett skog) - skogsbilveg:
Opp toppen av åsen Kletten (164m.o.h.), og ned til utgangspunktet. Kraftig motbakke til toppen.

5. etappe 2300m. Jogging - grus - asfalt - grus:
På grusveg tilbake over sandtaket. Relativ flat etappe, liten bakke midtvegs. Veksling ved utgang av sandtak.

6. etappe 1600m. Jogging - asfalt:
Veksling ved utgang av sandtak, slakt mot barnehage og ned Leirstadbakken. Ca. 600m kraftig nedoverbakke til Rema 100 og mål i sjukehusparken.

KLASSANE:

Vaksenklassen: Minst to kvinner på laget - deltakarene treng ikkje tilhøyra same bedrift osv. Reine kvinnelag er tillat.
Nedre aldersgrense 13 år. Start: kl. 19:00

Ungdomsklassen: Alder 13 til 19 år. Delt i tre klassar; gutelag, jentelag og mixed med minimum 2 jenter på laget.
Same startstidspunkt, løypetrasé og reglar som dei vaksne.

Singel konkurranseklassen: Løypa vert gjennomført av kun ein person, og vedkommande skal gjennomføre med både stavar og sykkel på dei aktuelle etappane.
Same starttidspunkt, løypetrasé, og reglar som vaksenklassen.
Singelkonkurrent kan óg ta 1. etappe for eit lag.

Singel 10 km (mosjonsklassen): Her er det ingen krav til stavgang eller sykling. Løypa er lik stafetten og vert gjennomført utan tidtaking.
Start mellom klokka 15:00 og 18:00

Singel 2 km (mosjonsklassen, identisk med lang barneløype): Enkel gåtur langs elva på rundt 30 min. flat løype, passar for alle. Gjennomførast utan tidtaking.
Start mellom klokka 15:00 og 18:00

Lang barneløype 2 km: For alle mellom 0 og 12 år.
Løypa går langs elva/rundt sjukehuset, flat løype. Barnevogner er ok i denne løypa. Tidtaking for dei som ynskjer det (sjå påmelding på nettet). 
Start: kl. 18:35

Kort barneløype (ca. 300 m): For alle mellom 0 og 12 år.
Løypa går i sjukehusparken. Barnevogner er ok i denne løypa.
Ingen tidtaking. Start: kl. 18:30

Dersom laget står i fare for å ikkje ha nok deltakarar, kan løparar ta fleire etappar, eller supplere med løparar frå andre lag.
Den som tar stafetten som 'singel' kan også ta 1. etappe for eit lag.