Helse Førde - stafetten 2022 er onsdag 15. juni. 

Lenger nede på sida finn du tidsskjema, informasjon om korleis ein kan delta i Helse Førde - stafetten og korleis melde på til dei ulike aktivitetane. 

Tidsskjema: 

1000 -1400 - 5. klasse på dagtid

1600 -1830 - Mosjonsklasse utan tid

1730 -1930 - Rakettløype for barn

1730 - 2030 - Servering av grillmat

1700 - Oppvarming v/Spenst

1715 - Opning av stafetten v/ Adm.dir. Arve Varden

1720 - Start kort barneløype

1740 - Start singelløp

1820 - Start lang barneløype

1900 - Hovudstafett

1945-2030 - Program og premieutdeling ved scena


Slik kan du vere med på Helse Førde-stafetten:

5. klasse på dagtid

Invitasjon blir sendt til skulane i Sunnfjord, påmelding klassevis i førekant. Dersom spørsmål om påmelding kontakt på tlf. nr. 57839735

Kort barneløype (ca. 600 m): Løypa går i sjukehusparken. Alle mellom 0 og 6 år kan delta. Barnevogner kan klare denne løypa. Denne løypa er utan tidtaking.
Påmelding: Møt opp ved startseglet innan kl 17:10  Starten er kl. 17:20
Påmeldingsavgift: Gratis
Premiering: Medaljar til alle som deltek.

Lang barneløype (ca. 1,3 km):
L
øypa går på sjukehusområdet. Alle mellom 7 og 12 år kan delta.
Påmelding i førekant gjennom deltaker.no  Frist for påmelding 13.06 kl 23:59
Påmeldingsavgift: Kr 50,-
Hent startnummer og T- skjorte ved inngangen til sjukehuset innan kl 18:00
Premiering: T-skjorte.

Rakettløype for barn:

Løypa går på sjukehusområdet. Alle barn kan delta. 

Påmelding - oppmøte ved løypa. Gratis deltaking

Mosjonsklasse utan tid:

Løypa er lik hovudstafettløypa og vert gjennomført utan tidtaking i tidsrommet 16.00 og 18.30
Kan gå/springe åleine eller fleire i lag
Påmelding: Ved hovudinngangen - FSS
Påmeldingsavgift: Kr 50,-
Premiering: T - skjorte 

Publikum og heiagjeng:
Alle er velkomne som publikum og heiagjeng i Helse Førde stafetten!  

Singelløp (ca 6 km):
Spring heile stafettløypa sjølv. Sjå løypekart for hovudstafetten

Påmelding 

Frist for påmelding er 13.06 kl. 23:59. 
Påmeldingsavgift: Kr 200,- 

Alle deltakarar får T - skjorte og grillmat 

Hovudstafetten (ca 6 km):

Stafetten har seks etappar. Sjå løypekart. Laga kan melde seg på i bedrifts- eller idrettsklassen; 
1. Bedriftsklassen  - Dette er klassen for lag som ynskjer å spring fort eller ynskjer å nytte lenger tid på løypa

2. Idrettsklassen - Dette er klassen for lag som ynskjer å springe ekstra fort

Påmelding

Frist for påmelding er 13.06 kl. 23:59.
Påmeldingsavgift: Kr 1200,- pr lag, 

Alle deltakarar får T - skjorte og grillmat. 

Reglar for stafettlaga:
Det må vere minst to kvinner/jenter på laget - men deltakarane treng nødvendigvis ikkje tilhøyre same klasse/skule-, arbeidsplass, familie osv. Nedre aldersgrense er 12 år for å delta i hovudstafetten. Det er tillate med lag som har berre kvinner/jenter (men ikkje berre herrar) Dersom laget står i fare for ikkje å ha nok deltakarar, så kan løparar ta fleire etappar, eller supplere med løparar frå andre lag.

Premiering hovudstafett: 

Hemmeleg idealtid - Det laget som er nærmast den hemmelege idealtida. 

Mest kreative lag - Det laget som gjer litt utav seg i stafetten (kle seg ut, kreativt navn på laget, andre kreative påfunn)

Raskaste lag - bedriftsklasse + 2. og 3. plass

Raskaste lag - idrettsklasse + 2. og 3. plass

Uttrekkspremiar

Meld på laget