Helse Førde Stafetten
                                         10. JUNI 2020                                            Truleg kan ikkje stafetten gjennomførast som planlagt i Juni, meir informasjon om dette så snart situasjoene blir meir avklara..